تیم تهران وب استودیو

سهیل قرائتی

مدیر

موسس


Qualification

Contact Info

سهیل قرائتی در سال ۸۳ شروع به تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی کرد و از همان سال‌های ابتدایی تحصیل کار طراحی وب‌سایت را انجام می‌داد. او در سال ۹۲ موفق به فارق التحصیلی کارشناسی ارشد در همان گرایش نرم افزار از دانشگاه صنعتی اصفهان شد. در تمام این سال‌ها کار طراحی وب‌سایت را در کنار تحصیل انجام داد و در نهایت در سال ۹۴ شرکت تار نگار ویرا را در همین زمینه کاری تاسیس کرد. در سال ۹۹ در جهت گسترش حیطه فعالیت با گشایش دفتر و استخدام افراد متخصص در دیجیتال مارکتینگ تیم تهران وب استودیو را تشکیل داد و از آن روز مدیریت این تیم را بعهده دارد.